Provoz školní družiny o hlavních prázdninách

Školní družina bude v provozu pro žáky 1. – 5. tříd v době hlavních prázdnin, a to ve dnech 1. a 2. července 2021. Jelikož jste o letní provoz školní družiny projevili zájem, prosím o vyplnění přihlášky v dolní části tohoto sdělení a úhradu těchto dvou dnů ve výši 15 Kč (7,50 Kč/den) – po domluvě s účetní školy paní Naděždou Suchopárovou (telefon: 326 551 444; e-mail: nadezda.suchoparova@5zs-pb.cz), nejpozději do 24. 6. 2021. V tyto dny je poskytováno i stravování ve školní jídelně a je nutné uhradit obědy hotově taktéž do 24. 6. 2021 u vedoucí školní jídelny paní Blanky Růžičkové (telefon: 318 623 911; e-mail: blanka.ruzickova@5zs-pb.cz).

Provoz školní družiny o hlavních prázdninách: nástup v 7:00 hodin, odchod v 15:00 hodin. Jiný čas nástupu či odchodu není možný.

Přihlášku odevzdejte nejpozději 18. června 2021. Na později podané přihlášky nebude brán zřetel.

Mgr. Markéta Špaková, ředitelka školy

ŠD v květnu