Tvůrci projektu Bez frází… připravili ve spolupráci se skupinou PPF za podpory ministra školství, mládeže a tělovýchovy projekt Vzory vzorům, zacílený na děti ze 3. – 6. tříd základních škol, které zůstaly i v době covidu aktivní a nezištně vykonaly něco pozitivního pro své okolí.

Z naší školy byl nominován Richard Heichel, žák 3. B, jehož příběh sepsala třídní učitelka a koordinátorka EVVO – Mgr. Miroslava Hlaváčková:

V listopadu 2020 Ríša trávil distanční výuku na chatě v brdských lesích. Při cestě na houby míjel prázdné budovy zámečku v Roželově- Mýta. Všiml si, že v jedné budově uvnitř sedí sova. Nejprve myslel, že je vycpaná, ale po delším pozorování zjistil, že se jedná o živého ptáka. Protože byla budova uzavřená, kontaktoval s tatínkem místního hajného a čekal, že bude sova zachráněna. Chodil k budově na kontrolu, ale i po dvou dnech bohužel zjistil, že je pták stále na tomtéž místě. Kontaktovali tedy starostku Roželova, která opět kontaktovala hajného a zapůjčila mu klíče od budovy. Hajný společně s Ríšou a jeho tatínkem vstoupili do budovy, puštíka odchytili a hajný ho prohlédl. Pták zraněný nebyl, pouze vyčerpaný. Přesto uvítal to, že je na svobodě a odletěl do volné přírody.

Že Richardova všímavost a vytrvalost při záchraně puštíka zaujala také tvůrce projektu, dokazuje část pořadu Studio 6 České televize věnovaná právě projektu Vzory vzorům.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/221411010100624/video/848872

Jak se píše na facebookových stránkách projektu, odměnou za účast v tomto projektu bude pro více jak 3 700 škol napříč Českem 50 000 knih Bez frází a bez jůtubu, od spisovatele Dominika Landsmana Deníček moderního fotra.

Ten pro malé čtenáře zpracoval srozumitelně a zábavně skutečné příběhy sportovců Bez frází, které mohou být pro ně samotné vzory i inspirací v překonávání překážek.

Vybrané následováníhodné příběhy budou zveřejněny a malí hrdinové budou odměněni přímo z rukou sportovců.