Malování triček

Žáci 3. A a 3. C si vyzkoušeli netradiční techniku – malbu na textil. Mohli rozvíjet svou fantazii a představivost díky finanční dotaci Města Příbrami, ze které byly zakoupeny barvy na textil. Děti volily především motivy zvířat. Na jejich tričkách se objevil pes, želva, papoušek,… Tato trička si děti oblékly na exkurzi do Záchranné stanice zvířat v Makově. Zde si všichni prohlédli ve voliérách a výbězích poraněné ptáky a zvířata. Paní průvodkyně dětem vysvětlila, s jakými zraněními se k nim zvířata dostanou. Také se od ní dozvěděly, jak se zachovat, když se najde opuštěné mládě, apod. Děti si mohly si vyzkoušet, jak putuje voda vodním náhonem, nakreslily krásné obrázky, opekly si buřtíky na ohni. K vydařené akci přispělo i slunečné počasí. Děkujeme Městu Příbram za finanční dotaci.

Mgr. Jiřina Bartlová