Preventivní program Linky bezpečí

Dne 28. 6. 2021 se žáci 3. ročníku zúčastnili preventivního programu Linka bezpečí ve vaší třídě. Jedná se o program dvou interaktivních a zážitkově koncipovaných bloků. V 1. bloku se žáci seznámili s možnými způsoby řešení problémů a náročných situací s využitím osobních zdrojů, blízkého sociálního okolí a dalších odborných služeb. V 2. části besedovali na téma  Když jsem on-line.      Záměrem projektu je obohacení žáků o vlastní prožitek řešení problému v bezpečném prostředí, rozšíření povědomí o Lince bezpečí jako nejdostupnější formě pomoci pro děti.