Konečně nastal červen, na který jsme se moc těšili a také si ho maximálně užili. Hned první den jsme v odděleních oslavili Mezinárodní den dětí, a to zábavnými hrami a soutěžemi. Vychovatelé si pro nás připravili i sladké dárky. Počasí nám přálo, sluníčko nás hřálo, a tak jsme často vyráželi do přírody.

Naším útočištěm se stal areál Nového a Fialova rybníka. Na Nováku jsme si prošli pocitový chodník, vyřádili se na trampolíně a osvěžili jsme se ve vodním světě. K aktivnímu pohybu jsme využili hřiště, opičí dráhu i lanovku. Nechyběla ani sladká tečka v podobě zmrzliny, tříště či nanuka. Fialův i Nový rybník se staly domovem vodního ptactva, které jsme zpovzdálí tiše pozorovali. Nejvíce jsme obdivovali labutí rodinku.

Společně jsme také navštěvovali městské parky a dětská hřiště. Již se nám také povedlo zajezdit si na dopravním hřišti a připomenout si zásady bezpečného silničního provozu. Připomněli jsme si i červnové pranostiky, pozorovali jsme změny v přírodě a povídali jsme si o blížících se letních olympijských hrách. Pantomimou jsme znázorňovali letní sporty.

Úžasným zpestřením naší zájmové činnosti byla práce s ozoboty. Vyrobili jsme si malá městečka, která jsme spojili dálnicí ve velkoměsto. Po nakreslených cestách se pak proháněly vyzdobení ozoboti. Všechna oddělení se zapojila do základů robotiky a s maličkými robůtky ozobůtky jsme zažili spoustu zábavy a legrace.

V rámci celoroční akce: „Vzhůru do hor!“ jsme se seznámili s pohořím Jeseníky – imaginárně jsme zavítali na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, do ruční výrobny ve Velkých Losinách, prošli jsme si turistické trasy v tomto chráněném území.

V odděleních jsme si sdělovali naše prázdninová očekávání, povídali jsme si o tom, kam bychom se chtěli podívat a co zajímavého bychom chtěli o prázdninách prožít. V září uvidíme, zda se naše očekávání naplnila.

Když nám počasí nepřálo, slunce se schovalo za mraky a padal na nás déšť, tak jsme se sešli ve třídách a vyráběli jsme dárky pro kamarády.

Vyvrcholením naší celoroční zájmové činnosti bylo Pohádkové sportovní odpoledne, kterým jsme se společně rozloučili se školním rokem. Většina z nás využila možnosti zúčastnit se této akce v pohádkových kostýmech. Soutěžili jsme v lovení zlaté rybky, v pinkání míčkem, v hodu létajícím talířem do dálky nebo v cestě pohádkovým tunelem. Toto odpoledne se nám moc vydařilo a stalo se tak parádní tečkou za celým školním rokem v družině. Všichni zúčastnění žáci si odnesli odměny dle vlastního výběru.

Kolektiv vychovatelek a vychovatele školní družiny přeje všem dětem pohádkové prázdniny plné zajímavých zážitků, pohody a dobré nálady.