Zápis o volbách do školské rady ze dne 29. 6. 2021

Opakované volby členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků proběhly ve škole dne 28. 6. 2021 s  výsledkem:

počet oprávněných osob (počet žáků)odevzdáno platných hlasůkandidátka
ing. Lucie Fousková, DiS.
kandidátka
Naděžda Dandová
6641207268
100%18,10%60,00%56,70%

Jména obou kandidátek byla zveřejněna dne 11. 6. 2021, tedy s dostačujícím časovým předstihem.

Voleb do Školské rady zřízené při Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 se zúčastnilo 120 zákonných zástupců nezletilých žáků  školy a odevzdalo 120 platných hlasů, což je 18,1 % z celkového počtu oprávněných osob. Vzhledem k tomu, že počet zúčastněných voličů nedosáhl jedné třetiny celkového počtu oprávněných osob, jsou tedy volby neplatné a z řad zákonných zástupců žáků nebyl nikdo zvolen. Protože ani opakované volby členů školské rady z řad zákonných zástupců nebyly platné, jmenuje v souladu s Volebním řádem školské rady členy školské rady z řad zákonných zástupců žáků ředitelka školy.

Aktuální seznam členů Školské rady Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 ke dni 1.7.2021:

Členové jmenovaní zřizovatelem:

  • Mgr. Zorka Brožíková
  • PaedDr. Vladimír Kříž

Členové z řad zákonných zástupců žáků:

  • Ing. Lucie Fousková, DiS.
  • Naděžda Dandová

Členové z řad pedagogických pracovníků školy:

  • Mgr. Jiřina Bartlová
  • Mgr. Lenka Krajíčková

Více o Školské radě…