Skončily prázdniny a my se opět sešli společně nejen ve školních lavicích, ale i ve školní družině. Na nastavená hygienická opatření jsme si již zvykli, a tak nás už žádné omezení nemohlo zaskočit. Náš rámcový roční plán počítá se všemi možnými variantami zájmového vzdělávání. Pro letošní školní rok jsme si zvolili celoroční akci s názvem „Náš les – zvířátkačeských lesů“. Taktéž našich devět oddělení se jmenuje po zvířátkách, která najdeme v našich krásných lesích: Veverčata, Méďové, Rysové, Lištičky, Ježečci, Lasičky, Háďata, Vlčata aZajíčci. Všechna oddělení se s vervou pustila do výroby erbu svého oddělení. V kmenových třídách nám také nechybí tradiční ručičkové sluníčko, které vyjadřuje spolupráci a kamarádství. Vytvořené erby společně se vtipnými motty jednotlivých oddělení jsme si navzájem představili při tradiční družinové akci nazvané Erbování. Slunečné dny jsme trávili na tematických vycházkách do přírody, při sportování na hřištích a při procházkách městem. V kmenových třídách jsme si vytvářeli naše pravidla, která navazovala na Vnitřní řád školní družiny. Nezapomněli jsme si připomenout pravidla bezpečnosti při pohybu na komunikacích a pravidla bezpečnosti při všech aktivitách ve školní družině. Společně jsme se naučili písničku „Když jsi kamarád“, která se stala hymnou všech družinových žáků. Když nám sluníčko nepřálo a přihnal se déšť, tak jsme se zabavili při lehkém tvoření, četbě pohádek, vyprávění zážitků z prázdnin, stolních hrách, hádankách a kvízech. V každém oddělení jsme si popovídali o zvířátkách z čeledi lasicovitých. Hledali jsme lasičky, kuny, jezevce i vydry v českých pohádkách i encyklopedii. Ke konci září jsme se rozloučili s létem a přivítali jsme podzim.