Vážení,

z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 v Základní škole, Příbram VII, 28. října 1, 261 01 Příbram VII, se na osoby, přítomné dne 13.10.2021 na výuce ve třídě 9.B (9.A angličtina) vztahuje karanténa. Dle platných pravidel (Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 40555/2020-3/MIN/KAN v platném znění) bude trvat 14 dní od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. do 27.10.2021, (9.A do 26.10.2021), i v případě negativního výsledku PCR testu. 

Karanténní opatření, ani povinnost absolvovat PCR test se nevztahují na osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19 a od pozitivního výsledku testu neuplynulo více než 180 dnů nebo jsou plně očkovány proti nemoci Covid-19, od poslední dávky uplynulo minimálně 14 dnů a nevykazují klinické příznaky onemocnění.

Do výše uvedeného data je třeba, aby se osoby v karanténě zdržely jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovaly školské zařízení.

Osoby v karanténě mají dle výše uvedeného mimořádného opatření povinnost absolvovat jeden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to mezi 5. a 7. dnem od posledního kontaktu s pozitivní osobou (tedy nejdříve 18.10.2021), nejpozději však 10. den od posledního kontaktu s nemocnou osobou, tedy nejpozději 23.10.2021. 

V SMS zprávě ze systému chytré karantény obdržíte potřebné kódy a informace k dalšímu postupu (včetně vystavení žádanky k PCR odběru). Žádanku na PCR test může vystavit též praktický lékař.

Daniela Novotná, DiS.

referentka pro ochranu a podporu veřejného zdraví

oddělení hygieny dětí a mladistvých

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Územní pracoviště Příbram

U Nemocnice 85, 261 80 Příbram

tel.: 318 622 055

fax: 318 630 967

email: daniela.novotna@khsstc.cz

www.khsstc.cz

ID datové schránky: hhcai8e

INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE:

Žáci a jejich zákonní zástupci obdrželi informace pro distanční výuku do svých g-mailových schránek.

Prosíme zákonné zástupce, aby častěji sledovali svou e-mailovou schránku.

Děkujeme za součinnost.