Sdělení školní družiny – volné dny pro žáky a podzimní prázdniny – průzkum zájmu

Máte-li zájem o účast svého dítěte ve školní družině v době volných dnů pro žáky, a to ve dnech    25. 10. a 26. 10. 2021, a v době podzimních prázdnin dne 27. 10. 2021 a 29. 10. 2021, můžete jej písemnou formou závazně přihlásit nejpozději do úterý 19. října 2021 prostřednictvím vychovatele – vychovatelky daného oddělení.

Je nutné přihlásit dítě na všechny tři dny a respektovat provozní dobu školní družiny v těchto dnech (pozdější příchody ani dřívější odchody nejsou z organizačních důvodů možné).

Pokud bude provoz školní družiny v této době realizován (7:00 hodin – nástup žáků; 15:00 hodin – odchod žáků) bude potřeba si zaplatit u vedoucí školní jídelny na tyto dny obědy, aby mohlo být zajištěno stravování přihlášených žáků.

Mgr. Markéta Špaková, ředitelka školy