V pátek  22.1 0. 2021 proběhne celoškolní projekt Evropský den jazyků. Koordinátorkou celé akce je vedoucí metodické komise cizích jazyků Mgr. Jana Batelková. Projektu se zúčastní žáci od 4. do 9. ročníků.

Každá třída si vybere jednu evropskou zemi a zjistí si o ní co nejvíce informací. Výsledkem práce žáků budou postery, které budou prezentovány vyvěšením na chodbách školy.

Přehled ukončení výuky v jednotlivých ročnících:

  • 1., 2. třídy výuka probíhá dle rozvrhu
  • 3. A výuka ukončena v 11:40
  • 3. B, 3. C výuka probíhá dle rozvrhu
  • 4. a 5. třídy výuka ukončena 12:10 hod.
  • 6. a 7. třídy výuka ukončena 12:35 hod.
  • 8. a 9. třídy výuka ukončena 13:00 hod.

Provoz ŠD ukončen v 17:00 hod.