Na naší škole se stala již tradicí akce s názvem „Adaptační kurz“. Účastní se jej naši nejmladší žáci z II. stupně, tj. 6. tříd. Tento rok proběhl v posledním zářijovém týdnu v mírně upravené podobě. Žáci nevyjeli na tři dny mimo Příbram, ale užívali si aktivit v prostorách a okolí nově zrekonstruovaného Junior klubu v Příbrami.

Podstatou adaptačního kurzu bylo, aby se noví spolužáci poznali jinak, než jim nabízí školní třída. Během her se opět učili spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Cílem kurzu bylo nejen seznámení s kolektivem žáků a třídními učitelkami, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. Adaptační kurz tak dal příležitost podpořit vytvoření pozitivních vztahů mezi žáky a funkčních pravidel třídy, které se pak mohou snadněji přenést do školního prostředí. Třídním učitelkám umožnil poznat své žáky, jejich postavení v novém kolektivu a vzájemné vztahy i mimo rámec školní třídy. Naopak žáci se seznámili se svými novými třídními učitelkami. Program byl zaměřen na rozvoj komunikačních dovedností, aktivního naslouchání, rozvoj spolupráce, sebereflexe, sebeprosazení.

Po celou dobu kurz provázelo slunečné, i když chladné, počasí.

Velké poděkování za příjemnou atmosféru patří všem zúčastněným žákům, lektorovi Mgr. Jiřímu Sixtovi, všem třídním učitelkám a asistentkám pedagoga i paní psycholožce Mgr. Kateřině Tesařové.

Všem účastníkům přeji, aby jim nově vzniklé vztahy vydržely a táhli spolu za jeden provaz až do deváté třídy.

Martina Vöröšová