Člen Sítě přidružených škol

Sdělení školní družiny – vánoční prázdniny – průzkum zájmu

Vážení rodiče,

máte-li zájem o účast svého dítěte ve školní družině v době vánočních prázdnin ve dnech od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021, můžete jej písemnou formou závazně přihlásit nejpozději do středy 15. prosince 2021 prostřednictvím vychovatele – vychovatelky daného oddělení.

Je nutné přihlásit dítě na všech pět dnů a respektovat provozní dobu školní družiny v těchto dnech (pozdější příchody ani dřívější odchody nejsou z organizačních důvodů možné).

Pokud bude provoz školní družiny v této době realizován (7:00 hodin – nástup žáků; 15:00 hodin – odchod žáků) bude potřeba si zaplatit u vedoucí školní jídelny na tyto dny obědy, aby mohlo být zajištěno stravování přihlášených žáků.

Mgr. Markéta Špaková, ředitelka školy