Přerušení provozu školní družiny v době vánočních prázdnin

V důsledku nezájmu rodičů o umístění dětí do školní družiny během vánočních prázdnin přerušila ředitelka školy činnost školní družiny Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 v době od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022.

Mgr. Markéta Špaková
ředitelka školy