Koncert k 30. výročí založení hudebních tříd

15. prosince 2021 se v Divadle A. Dvořáka uskutečnil slavnostní koncert k 30. výročí založení hudebních tříd na naší škole. Účinkující si koncert opravdu užili – proběhl totiž po dvouleté vynucené pauze a po období, kdy se ve školách ani nesmělo zpívat. My vyučující jsme byly potěšeny energií a zájmem, s jakým děti do nácviku skladeb šly, a dětem byla velkou odměnou radost z úspěšných vystoupení. 

Na pódiu se ve dvou večerních koncertech vystřídali žáci 1. až 8. ročníků a školní orchestr. Motivací pro další hudební rozvoj mohlo být i vystoupení bývalých žákyň 1. ročníku hudebních  tříd Michaely Káčerkové a Kateřiny Falcníkové, dvou profesionálních hudebnic, které na léta pod vedením PaedDr. Evy Káčerkové zavzpomínaly s velkou láskou. Pro Evu Káčerkovou, zakladatelku hudebních tříd, byl koncert zároveň důstojným rozloučením s jejím pedagogickým působením na naší škole. Koncert uváděl Miroslav Langer, vystoupení řídily PaedDr. Eva Káčerková, Mgr. Helena Kaiserová a Mgr. Barbora Zívrová. Klavírní doprovod zajistil Jakub Šelmeczi.

Všechno zlé je k něčemu dobré – téměř dvouletá odmlka v našich hudebních vystoupeních pomohla všem uvědomit si, jak je pro nás hudba důležitá a kolik radosti nám společná cesta ke krásně provedené skladbě přináší.

Za žáky i vyučující tříd s rozšířenou výukou Hv Mgr. Helena Kaiserová.