Školní družina – důležité informace

  • Úhrada školní družiny: Platba za školní družinu za období leden – červen 2022 činí 900 Kč (150 Kč/měsíc). Prosím uhraďte do 31. 1. 2022 na číslo účtu školy 917120207/0100, jako variabilní symbol použijte evidenční číslo žáka.
  • Pololetní prázdniny: Nabízíme možnost umístění dítěte ve školní družině v době pololetních prázdnin, a to v pátek 4. 2. 2022 od 7:00 do 15:00 hodin. Zájemci se mohou hlásit písemně u své vychovatelky – svého vychovatele do 26. 1. 2022. V případě nezájmu bude provoz ŠD v době pololetních prázdnin přerušen.
  • Zkrácení provozu ŠD: V pondělí 14. 2. 2022 bude z organizačních důvodů zkrácen provoz školní družiny do 14:30 hodin. Prosím, vyzvedněte si tento den své dítě nejpozději v 14:30 hodin na školní zahradě.
ŠD v červnu