Sdělení školní družiny – jarní prázdniny – průzkum zájmu

Vážení rodiče,
máte-li zájem o účast svého dítěte ve školní družině v době jarních prázdnin ve dnech od 21. 2. 2022 do 25. 2. 2022, můžete jej písemnou formou závazně přihlásit nejpozději do pátku 11. února 2022 prostřednictvím vychovatele – vychovatelky daného oddělení.
Je nutné přihlásit dítě na všech pět dnů a respektovat provozní dobu školní družiny v těchto dnech (pozdější příchody ani dřívější odchody nejsou z organizačních důvodů možné).

Pokud bude provoz školní družiny v této době realizován (7:00 hodin – nástup žáků; 15:00 hodin – odchod žáků) bude potřeba si zaplatit u vedoucí školní jídelny na tyto dny obědy, aby mohlo být zajištěno stravování přihlášených žáků.

Mgr. Markéta Špaková, ředitelka školy