ZÁPIS DO 1. TŘÍD ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Systém elektronické registrace bude otevřen od 1. dubna 2022 do 13. dubna 2022.

Všichni zájemci o zápis k povinné školní docházce se elektronicky registrují tím, že vyplní přihlášku k zápisu.

Postup získání tiskopisu žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy

 1. klikněte na odkaz https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/5zs-pb/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4347
 2. vyplňte požadované údaje
 3. klikněte na „odeslat
 4. na Vámi uvedenou e-mailovou adresu byla odeslána zpráva s registračním číslem a s interaktivním odkazem ke stažení tiskopisu
 5. klikněte na interaktivní odkaz s označením „Stáhněte si, prosím, žádost o přijetí“
 6. vyplňte stažený tiskopis („ Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023“), vytiskněte a podepište (žádost můžete vyplnit elektronicky i ručně)
 7. tuto žádost doručte do naší školy jedním z pěti způsobů uvedených dole
 8. pokud nemáte možnost získat tiskopis dle bodů 1. – 6. anebo potřebujete poradit, kontaktujte nás telefonicky od 5. dubna 2022 v pracovní dny od 9:00 do 12:00 na čísle 326 551 440.

Doručení žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy je možné následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy – ID schránky: gat7bbm,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte se uskuteční v termínu vybraném při registraci přihlášky (tato informace se zobrazí v potvrzujícím e-mailu)
 5. pokud nemůžete postupovat podle výše uvedených bodů 1. – 4., prosím, kontaktujte školu telefonicky od 5. dubna 2022 v pracovní dny vždy od 9:00 do 12:00 na čísle 326 551 440.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. K tomu budete školou telefonicky vyzváni.

Registrační číslo

Registrační číslo je generováno automaticky. Naleznete ho na tiskopisu „Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023“a je také zasláno e-mailem během získávání tiskopisu. Pod tímto registrační číslem bude žadatel (dítě) uveden na seznamu přijatých žáků.

Osobní návštěva školy bude budoucím prvňákům a jejich rodičům (maximálně dvě osoby jako doprovod budoucího prvňáka) umožněna v sobotu 9. dubna 2022 v době od 8.00 do 13.00. Během osobní návštěvy školy můžete podat žádost o přijetí, případně tuto žádost vyplnit. Dále se můžete seznámit s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. Pro osobní návštěvu školy je nutná registrace.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE JSOU DOSTUPNÉ ZDE