Člen Sítě přidružených škol

Únor 2022 ve školní družině

Společně s měsícem únorem jsme se přehoupli do II. pololetí školního roku 2021/2022. I když je tento měsíc nejkratší v celém roce, a ještě nám ho zkrátily pololetní a jarní prázdniny, přesto jsme si stačili užít spoustu společných aktivit. Nejen, že jsme naplno využili toho malého množství sněhové nadílky, co nám tahle zima nabídla a postavili jsme si alespoň malé sněhuláčky, uspořádali jsme soutěž v hodu koulí na dálku a vytvářeli jsme kresby ve sněhu. V odděleních jsme vyráběli dárky a přáníčka k svátku svatého Valentýna, povídali jsme si o mezilidských vztazích, objasnili jsme si, co znamená mít někoho rád a co je to správné kamarádství. Pěkného počasí jsme využívali k procházkám po městě nebo tematickým vycházkám do přírody. Zajímali jsme se o práci lesníků a hajných, pozorovali jsme měnící se přírodu. Podařilo se nám navštívit i dětské oddělení Knihovny Jana Drdy na Březových Horách a zapojit se do programů, které pro nás připravila paní knihovnice. Nevynechali jsme ani četbu pohádek a pokusili jsme se o dramatizaci jedné z nich. V pranostikách a pořekadlech jsme hledali spojení člověka s přírodou. Vyprávěli jsme si o masopustu a karnevalu, vyrobili jsme si originální karnevalové škrabošky a na závěr jsme uspořádali v jednotlivých odděleních karnevaly spojené se soutěží v tancích a různými zábavnými hrami o ceny. V předstihu jsme vtipným výtvarným zpracováním šesti dvojek oslavili unikátní datum 22. 02. 2022. V rámci celoroční akce „Náš les – zvířátka českých lesů“ jsme se dozvěděli nové poznatky o hadech, se kterými se u nás můžeme setkat. A tady nesměla chybět opět pohádka, v níž se vyskytuje had. Ta naše byla od Boženy Němcové a jmenovala se O bílém hadu.

Jelikož zákonní zástupci neprojevili zájem o umístění dětí do školní družiny v době pololetních i jarních prázdnin, ředitelka školy přerušila činnost školní družiny v období těchto prázdnin. Rodiče byli o této skutečnosti v dostatečném předstihu informováni.

Únor 2022 ve školní družině