Sdělení školní družiny – velikonoční prázdniny – průzkum zájmu

Vážení rodiče,

máte-li zájem o účast svého dítěte ve školní družině v době velikonočních prázdnin dne 14. dubna 2022, můžete jej písemnou formou závazně přihlásit nejpozději do čtvrtka 10. března 2022 prostřednictvím vychovatele – vychovatelky daného oddělení.

Je nutné respektovat provozní dobu školní družiny v tento den (pozdější příchod ani dřívější odchod není z organizačních důvodů možný).

Pokud bude provoz školní družiny v době velikonočních prázdnin realizován (7:00 hodin – nástup žáků; 15:00 hodin – odchod žáků) bude potřeba si zaplatit u vedoucí školní jídelny na tento den oběd, aby mohlo být zajištěno stravování přihlášených žáků.

Mgr. Markéta Špaková, ředitelka školy