Ani jsme se nenadáli a máme tu již první jarní měsíc. I když zima pouze pomalu předávala své žezlo jaru, my už se hned od počátku měsíce března na jaro těšili a hlavně důkladně chystali. Při našich častých tematických vycházkách do přírody, procházkách po městě či vycházkách do městských parků jsme bedlivě sledovali růst prvních jarních květin, poznávali jsme bílé sněženky i bledule, barevné krokusy a petrklíče. Měli jsme radost z pučících lísek a vrbiček. Ke konci měsíce na nás již vykukovaly i narcisy, tulipány, hyacinty a zavoněly nám rozkvetlé fialky. Říká se, že březnové slunce, má krátké ruce. Nám to ovšem vůbec nevadilo a každou volnou chvilku jsme si na sluníčku moc a moc užili. Nezapomněli jsme ani na naše maminky, babičky, sestry či tety a k Mezinárodnímu dni žen jsme jim vytvořili milá přáníčka a vyrobili malé dárky. Třídy jsme si vyzdobili různobarevnými papírovými květinami. Zpívali jsme jarní písničky a naučili se recitovat básničky s jarní tematikou. V době, kdy nám počasí nepřálo, jsme se také věnovali četbě pohádkových příběhů, učili jsme se rozeznávat dobro a zlo. 

V rámci Měsíce knihy jsme několikrát navštívili i dětské oddělení Knihovny Jana Drdy na Březových Horách a připomněli jsme si, že kniha je přítelem člověka. Aby se nám lépe četlo, tak jsme si vyrobili pěkné záložky do knížek. Jaro se nese taktéž v duchu rození mláďat, a proto jsme si připravili v odděleních projekt: Zvířata a jejich mláďata. Naučili jsme se pojmenovat samce, samici a mládě jednotlivých známých zvířat, kreslili jsme zvířecí rodinky, vyráběli jsme papírová zvířátka. V březnu se rodí nejen mláďata, ale klíčí a začínají růst i semínka. Každé oddělení se zapojilo do hry Veselý květináč – Jak se budí semínko? Vyzdobili jsme si květináče podle nálady a momentálního nápadu. To těchto veselých květináčů jsme pak naseli různá semínka, o květináče se staráme, průběžně semínka zaléváme a pozorujeme jejich klíčení a růst.

Pro naši celodružinovou měsíční akci jsme si tentokrát zvolili: Kvízové jarní odpoledne zaměřené na jaro, mláďata a jarní rostliny. Děti si samostatně obešly patnáct stanovišť s rébusovými hádankami, písmenka u správných odpovědí si děti zaznamenaly k symbolům jara a na závěr pomocí získaných symbolů a písmen rozluštily zašifrovanou pranostiku. Odpoledne se nám velice vydařilo, děti byly moc šikovné a tak pro ně nechyběla ani sladká odměna.

V rámci naší celoroční akce Náš les – zvířátka českých lesů jsme se seznámili s medvědy. Medvědů u nás žije už velmi málo, a proto jsou tito velcí chlupáči chránění. Na 23. března připadá i Světový den medvědů. Mnoho medvědů, medvídků či méďů se objevuje i v pohádkách. Kdo by neznal dva medvědy, kteří se potkali u Kolína či medvídka Pů.

Na konci března jsme si také připomenuli Den učitelů (28. 3.) a našeho učitele národů J. A. Komenského, od jehož narození uplynulo 430 let. I do našich životů zasáhla válka na Ukrajině. Společně jsme se pokusili si vše v klidu vysvětlit a přijmout mezi nás ukrajinské děti, které potřebují naši pomoc, podporu a kamarádství. Budeme se snažit těmto dětem jejich pobyt u nás usnadnit a zpříjemnit.