Prodloužení výtvarné soutěže naší školy o tablet!

I letošní jaro vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro všechny žáky naší školy (bez ohledu na zaměření), kteří rádi výtvarně tvoří J

Téma soutěže„Místo života“

Tvořit můžete v tematických oblastech – např.

  1. Naše planeta
  2. Naše republika
  3. Moje město
  4. Můj domov

Technika a formát

Pracovat můžeš na formát papíru A3 nebo A4, využít lze různé výtvarné techniky (např. kresba, malba, koláž…)

Kategorie a ocenění

Ceny budou vyhlášeny ve dvou kategoriích – 1. a 2. stupeň.

V každé kategorii bude oceněno 10 míst. 1. – 5. místo vyhrává ceny – drobná elektronika, 6. – 10. místo – výtvarné potřeby.

Hlavní cenou pro absolutního vítěze bude tablet!

Porotou pro 1. – 10. místo budou vyučující výtvarné výchovy naší školy, o absolutním vítězi bude hlasovat celý pedagogický sbor. Hlavním kritériem hodnocení bude nápaditost a originalita.

Další důležité informace

Práce odevzdávejte nejpozději do středy 15. června 2022 vyučujícím do kabinetu Vv.

Soutěž je určena pro jednotlivce a je dobrovolná.

Těšíme se na vaše práce!

Školní výtvarná soutěž