Duben 2022 ve školní družině

A už je tu druhý jarní měsíc, který jsme ve školní družině rozjeli na plné obrátky. Sluníčko nám svítí, květiny a stromy začínají krásně kvést, příroda je voňavá a láká k procházkám i tematickým vycházkám.

První část měsíce jsme věnovali dětským knihám, četbě pohádek, porozumění čtenému textu, vyprávění. Dále pak i dopravní výchově, návštěvě dopravního hřiště a soutěži ve znalosti dopravních značek. Volné chvíle ve třídě jsme si zpestřili přesmyčkami, hádankami a emočními kartičkami.

V další části měsíce nás čekaly Velikonoce a příprava na jejich pěkné prožití. Vyráběli jsme velikonoční přáníčka, zápichy, malovali vajíčka, tvořili zajíčky, kuřátka, ovečky. Zaseli jsme osení a sledovali jeho růst. Nezapomněli jsme ani na velikonoční zvyky a tradice. Vyzdobili jsme si třídy a navštívili hornický domek, kde jsme se mohli zapojit do hornických Velikonoc – pletení pomlázky, malování kraslic voskem, navlékání korálků, pečení jidášů a řehtání na řehtačku. Pak už náš čekaly velikonoční prázdniny.

Po dnech svátečního volna jsme v rámci Dne Země uklidili školní zahradu a okolí školy, učili jsme se třídit odpad a pomáhat naší krásné planetě, aby zůstala čistá, zelená, modrá a dobře se nám na ní žilo. V rámci celoroční akce „Náš les – zvířátka českých lesů“ jsme se seznámili s veselým zvířátkem – veverkou. Měsíc jsme zakončili čarodějnickým pátkem. Vyrobili jsme si čarodějnice, povídali jsme si o zvycích, které se dějí o čarodějné noci. Samozřejmě jsme byli i poučeni o dodržování bezpečnosti při pálení čarodějných ohňů.

Za hezkého počasí jsme vyráželi do přírody – na tematické vycházky, procházky městem i do parků, navštěvovali jsme dětská hřiště, sportovali jsme na Novém rybníku. Sluníčko nás nabíjí pozitivní energií a my ji používáme k aktivnímu využití volného času. Vždyť pohyb na čerstvém vzduchu nám utužuje zdraví a bystří mysl.

Duben 2022 ve školní družině