Sdělení školní družiny – hlavní prázdniny – průzkum zájmu

Vážení rodiče,

máte-li zájem o účast svého dítěte ve školní družině v době hlavních prázdnin ve dnech od 1. 7. 2022 do 8. 7. 2022 (tzn. pátek 1. 7.; pondělí 4. 7.; čtvrtek 7. 7. a pátek 8. 7. 2022), můžete jej písemnou formou závazně přihlásit nejpozději do čtvrtka 12. května 2022 prostřednictvím vychovatele – vychovatelky daného oddělení.

Je nutné přihlásit dítě na všechny čtyři dny a respektovat provozní dobu školní družiny v těchto dnech (pozdější příchody ani dřívější odchody nejsou z organizačních důvodů možné).

Pokud bude provoz školní družiny v této době realizován (7:00 hodin – nástup žáků; 15:00 hodin – odchod žáků) bude potřeba provést úhradu školní družiny ve výši 30 Kč (4 x 7,50 Kč) na účet školy a taktéž si zaplatit u vedoucí školní jídelny na tyto dny obědy, aby mohlo být zajištěno stravování přihlášených žáků.

O realizaci prázdninové činnosti školní družiny Vás budeme informovat do 15. června 2022.

Mgr. Markéta Špaková, ředitelka školy

pozadí