V důsledku nezájmu rodičů o umístění dětí do školní družiny během hlavních prázdnin požádala ředitelka školy zřizovatele o přerušení činnosti školní družiny Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 v době od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022.

Mgr. Markéta Špaková, ředitelka školy