A už tu máme poslední měsíc tohoto školního roku, a zároveň i první letní měsíc. Sluníčko svítí, všechno se zelená, kvete a voní a my už se moc těšíme na prázdniny – snad se jich konečně dočkáme. Aby nám to čekání na prázdniny rychle a příjemně utíkalo, připravili si pro nás vychovatelky a vychovatel pestrý zájmový program.

Začali jsme oslavou Mezinárodního dne dětí – zábavné sportovní i vědomostní hry v jednotlivých odděleních a samozřejmě sladké překvapení jako dárek k našemu svátku odstartovalo celou škálu aktivit. Malovali jsme si křídami na chodník, seznámili jsme se s pranostikami a příslovími stahujícími se k měsíci červnu, formou hry „Vzhůru do provozu!“ a při procházkách městem jsme si zopakovali pravidla silničního provozu. Povídali jsme si o našich plánech na prázdniny, společně jsme hledali na mapě zajímavá místa, která stojí za to navštívit. Odpočívali jsme při stolních hrách, četbě pohádkových knih a relaxačních omalovánkách. Naši celoroční akci „Náš les – zvířátka českých lesů“ jsme zakončili vyprávěním o zajících. Formou videoprojekce jsme se zasmáli příběhům Boba a Bobka, králíků z klobouku.

Vyvrcholením naší družinové činnosti se stala celodružinová akce – Zábavné sportovní odpoledne – zajíčkové rozloučení se školním rokem. Akci jsme zahájili taneční rozcvičkou na školní zahradě, kterou si pro nás nacvičili společně s paní vychovatelkou a asistentkou pedagoga Ježečci. Na veselé dětské písničky jsme všichni tancovali a cvičili podle šikovných dětí z 5. oddělení. Pak už jsme soutěžili v pěti disciplínách – slalomu s míčkem na lžíci, střelbě z luku, skoku v pytli, lezení tunelem a skládání zajíčkového puzzle. Po absolvování všech sportovně zábavných disciplín už na nás čekal veselý dárek. Počasí nám přálo a naše odpoledne se nám moc vydařilo. Vychovatelky a vychovatel se s námi rozloučili závěrečným programem v jednotlivých odděleních. Děti společně se sladkostí dostaly na památku odznak se symbolem zvířátka, podle kterého se oddělení jmenovalo. Se školním rokem 2021/2022 se tedy loučí Veverčata, Méďové, Rysové, Lištičky, Ježečci, Lasičky, Háďata, Vlčata a Zajíčci. Při závěrečném povídání v kruhu se děti poučily o dodržování BOZ, PO a BESIP v průběhu letních prázdnin. Připomněly si dodržování pitného režimu a ochranu před sluncem.

Jelikož o umístění dětí do školní družiny v době hlavních prázdnin zákonní zástupci žáků neprojevili zájem, ředitelka školy přerušila činnost školní družiny od 1. 7. do 31. 8. 2022.

Všechny vychovatelky a vychovatel přejí dětem krásné prožití letních prázdnin, spoustu báječných zážitků, hodně sluníčka, pohody a zdraví.