Projekt The Health Behaviour in School-aged Children

V měsících květen a červen 2022 v České republice probíhal sběr dat v rámci mezinárodního výzkumného projektu Světové zdravotnické organizace – The Health Behaviour in School-aged Children. Sběr dat se účastnilo cca 270 náhodně vybraných základních a středních škol napříč Českou republikou, včetně Základní školy, Příbram VII, 28. října.

Projekt probíhá ve 4letých intervalech pod záštitou Světové zdravotnické organizace a je souběžně realizován v 51 státech světa. Česká republika se jej účastní již od roku 1994. Studie HBSC se zaměřuje na monitoring zdraví a životního stylu 11, 13 a 15letých školáků. Sběr dlouhodobě podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR a UNICEF ČR.

Data z celorepublikového výzkumného šetření budou zpracována a připravena pro samotou analýzu v průběhu letních měsíců. Během podzimu 2022 bude zahájeno průběžné zveřejňování celorepublikových klíčových zjištění na stránkách www.zdravagenerace.cz.

Více o projektu viz https://zdravagenerace.cz/

Osvědčení o účasti na projektu HBSC