CAMBRIDGE ENGLISH

Vážení rodiče, milé děti,

ve školním roce 2021/2022 bychom Vám rádi opět nabídli možnost studia angličtiny v kurzech zaměřených na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English.

Informativní webinář pro zájemce o přípravné kurzy a zkoušky Cambride English 2021/2022

Vážení rodiče,
milí mladí angličtináři,

přípravné kurzy Cambridge English pořádané naším jazykovým centrem pokračují také v letošním školním roce v online formě.

Rozvrhy nabízených kurzů, přihlášky a další informace naleznete na našich webových stránkách www.aspirecentrum.cz.

Pokud máte zájem o podrobné informace týkající se výuky, potřebujete poradit s výběrem kurzu nebo se chcete dozvědět více o samotných zkouškách Cambridge English, využijte možnost zúčastnit se informativního webináře na toto téma.

Vyberte si webinář podle zkoušky a kurzu, o který máte zájem.

Po vyplnění jednoduchého formuláře Vám zašleme přihlašovací údaje do aplikace, ve které bude webinář probíhat. V uvedený den a čas se připojte prostřednictvím zaslaného odkazu.

Přihlašovací formulář do webináře naleznete také na našich webových stránkách.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na setkání s Vámi!
aspire jazykové a vzdělávací centrum
info@aspirecentrum.cz
www.aspirecentrum.cz
Certifikované přípravné centrum Cambridge English Exams

Vzhledem k dobrým zkušenostem s distanční výukou v minulém školním roce a trvající nejistou epidemiologickou situací jsme se rozhodli Vám letošní přípravné kurzy ke zkouškám Cambride English nabídnout v online formě. Pouze tak můžeme zajistit, že proběhnou bez přerušení a jak doufáme stejně tak kvalitně, zábavně a účelně jako při prezenční výuce.

Nově pojatá koncepce online kurzů pro mladší děti (STARTERS a MOVERS) je kombinací přímé (synchronní) a nepřímé (asynchronní) výuky, která podporuje samostatnost v učení i rozhodování a zároveň vytváří prostřední s vlastním zájmem se učit.

V části “nepřímé” výuky se budeme zaměřovat na slovní zásobu, nácviku porozumění slyšenému textu a získání správných gramatických základů. Děti budou pracovat samostatně a vlastním tempem ve zvoleném čase, lektor bude monitorovat jejich práci a poskytovat podporu a zpětnou vazbu. Jednotlivé úkoly nebudou delší než na 15-20 minut.

V části “přímé” výuky, který bude probíhat formou videokonference, se zaměříme na konverzaci. Menší skupinky do maximálně 6 dětí jsou zárukou, že mluvit budou všichni! Videokonferenční část bude probíhat vždy jednou za 14 dní v předem daný den a čas (dle rozvrhu) a připojíte se do ní na základě zaslaného odkazu. Podmínkou účasti v této části kurzu zůstává dobré internetové připojení a nutnost funkční kamery a mikrofonu – bez možnosti se navzájem vidět a slyšet nelze vést kvalitní rozhovor.

Věříme, že také letošní kurzy si s dětmi opět užijeme a už teď se těšíme na všechny mladé angličtináře!

Za team Jazykového a vzdělávacího centra aspire
Mgr. Hana Horáková

Kurzy Cambridge English - leták