CAMBRIDGE ENGLISH

Také ve školním roce 2022/2023 bychom Vám rádi nabídli možnost přihlásit Vaše děti do jazykových kurzů angličtiny zaměřených na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English.

Všechny informace a přihlašovací online formuláře naleznete na našich webových stránkách www.aspirecentrum.cz.

Kurzy pro mladší děti budou probíhat prezenčně, u pokročilejších a starších dětí a studentů zůstáváme nadále v online formě výuky.

Rádi bychom Vás pozvali k osobnímu setkání.

úterý 13. září 2022 Vám budeme k dispozici v sálku Knihovny Jana Drdy (3.p.), nám. T.G. Masaryka 156, Příbram,od 16:00 do 17:30 hodin. Využijte této příležitosti a přijďte se zeptat na vše, co Vás o kurzech a zkouškách Cambridge English bude zajímat, seznamte se s našimi lektory, nahlédněte do výukových materiálů. Přijďte sami nebo s dětmi kdykoliv ve vyhrazeném čase.

Pro zájemce o kurzy a zkoušky je také určen informační online webinář, který bude probíhat ve středu 14. září 2022 od 18:00 hodin na platformě zoom.us. Přístup do schůzky Vám zašleme na Váš email po vyplnění přihlašovacího formuláře, který naleznete na výše uvedených webových stránkách.  

Přihlášky do všech kurzů uzavíráme v pátek 16. září 2022

Ať už osobně nebo online, těšíme se na brzké setkání s Vámi a Vašimi dětmi!

aspire jazykové a vzdělávací centrum
info@aspirecentrum.cz, +420 705 005 725
www.aspirecentrum.cz

Nabídka kurzů Cambridge English