Domácí příprava

ROZCESTNÍK VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ – VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ Z ČR I ZAHRANIČÍ

http://www.kdeseucit.cz/

Chemie, Přírodopis, Zeměpis

Nová škola (přístup k interaktivním učebnicím)
https://ucebnice.online/

Škola s nadhledem (online procvičování, nakladatelství Fraus)

https://www.skolasnadhledem.cz/

Vševěd (zábavné opakování pro školáky)
http://vseved.upol.cz/predmety.php

Výuková videa z přírodopisu a chemie (Khan Academy)

https://khanovaskola.cz/

https://cs.khanacademy.org/science

Výuková videa pro ZŠ (YouTube, Petr Curko – ZŠ Horažďovice)

https://www.youtube.com/channel/UCj_dd8jkYJKahQzw_ubM3zw

Byl jednou jeden život (YouTube, Člověk a zdraví)

NEZkreslená věda (zábavná výuková videa Akademie věd ČR)
https://www.otevrenaveda.cz/cs/pro-verejnost/nezkreslena-veda/

Slavné dny (vzdělávací seriál Televize Seznam)
https://www.televizeseznam.cz/porad/slavnedny

Umíme fakta (procvičování chemie, přírodopisu a zeměpisu)
https://www.umimefakta.cz/prehled-temat

Seterra (procvičování zeměpisu, online kvízy a slepé mapy)
https://online.seterra.com/cs

Zábavný zeměpis (zeměpisné hry, kvízy a úlohy)

https://www.geograf.in/cs/

Pokusy na doma i do školy (Akademie věd ČR)
http://www.ueb.cas.cz/cs/category/internet-site/pro-verejnost-novinare/pokusy-na-doma-i-do-skoly?fbclid=IwAR0yUQqaJMy5racWKkqClQAVM-27-FcwQcSA4dP2ATDiGFWRTRP6HwN5B-A

Chemické pokusy na doma (VŠCHT)

https://www.vscht.cz/hmch/54072/54074

https://www.vscht.cz/hmch/hmch_distancne

Procvicuj.cz (procvičování chemických prvků)
http://nove.procvicuj.cz/www/chemie/prvky/prvky.php

Ptable (interaktivní periodická tabulka prvků)
https://www.ptable.com/?lang=cs

Wordwall (zábavné hry na procvičování)

https://wordwall.net/cs/community?localeId=1029&query=zem%C4%9Bpis

https://wordwall.net/cs/community?localeId=1029&query=p%C5%99%C3%ADrodopis

https://wordwall.net/cs/community?localeId=1029&query=chemie

Portál vzdělávacích videí (Česká televize)
https://edu.ceskatelevize.cz/

Krajinou domova (Česká televize, zeměpis ČR)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11042798844-krajinou-domova

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11559887345-krajinou-domova-ii

Cestománie (Česká televize, zeměpis světa)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095875447-cestomanie

Evropa pro školy (zábavná hra o Evropské unii)
https://europa.eu/learning-corner/play-games_cs?fbclid=IwAR1jgQ8UZamYbi46Z3PGlGFINTJsRVMmDwH7PkPHkrcf36f_-1SDd9as1-I

Zeměpis pro školy (prezentace, videa, aktivity, Jindřich Polák)

http://www.jindrichpolak.wz.cz/skola_geografietridy.php

Na cestě (Česká televize, zeměpis světa)
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185966822-na-ceste