Důležité odkazy

Web Ministerstva školství a tělovýchovy – https://www.msmt.cz/

Web České školní inspekce – http://www.csicr.cz/

Web Zákony pro lidi – http://www.zakonyprolidi.cz/

Web Město Příbram – https://www.pribram.eu/

Web Bezpečná Příbram – http://www.bezpecnapribram.cz/

Web Ombudsmana – veřejného ochránce práv – určený dětem a mladistvým – https://deti.ochrance.cz/

Web pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje – http://www.pppstredoceska.cz/

Web DDM Příbram – https://www.ddmpribram.cz/

Web Centra primární prevence Magdaléna, o.p.s. – http://www.magdalena-ops.eu/cz/

Facebook NZDM BEDNA, sociální služby pro děti a mládež od 6 do 20 let – https://cs-cz.facebook.com/NZDM.Bedna

Linka bezpečí – nonstop, zdarma – https://chat.linkabezpeci.cz/

Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem kriminality, nonstop – https://www.bkb.cz/