Organizace školního roku

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Školní rok 2022/2023Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdninystředa 26. října 2022 a čtvrtek 27. října 2022
Vánoční prázdninypátek 23. prosince 2022 až pondělí 2. ledna 2023
/Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023./
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Pololetní prázdninypátek 3. února 2023
Jarní prázdninypondělí 27. února 2023 až neděle 5. března 2023
Velikonoční prázdninyčtvrtek 6. dubna 2023
Hlavní prázdninysobota 1. července 2023 až neděle 3. září 2023
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.