Organizace školního roku

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Školní rok 2021/2022Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.
Podzimní prázdninystředa 27. října 2021 a pátek 29. října 2021
Vánoční prázdninyčtvrtek 23. prosince 2021 až neděle 2. ledna 2022
/Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022./
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.
Pololetní prázdninypátek 4. února 2022
Jarní prázdninypondělí 21. února 2022 až neděle 27. února 2022
Velikonoční prázdninyčtvrtek 14. dubna 2022
Hlavní prázdninypátek 1. července 2022 až středa 31. srpna 2022
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.