Školní parlament

Školní parlament - logo

V letošním školním roce (2022/2023) se obnovuje činnost Školního parlamentu. 

Školní parlament si klade za cíl vést žáky k zodpovědnosti za vlastní vzdělávání a dát jim možnost se částečně podílet na chodu školy, což by mělo vést ke zlepšení kultury a prostředí na ZŠ. Na pravidelných schůzkách budou žáci přednášet své návrhy a připomínky, hájit zájmy své třídy a rozhodovat o podnětech předložených jejich spolužáky. Školní parlament tak učí žáky celé školy demokratickým principům, které jsou zde aplikovány v praxi. Koordinátorky Školního parlamentu se zvolenými zástupci následně předkládají podněty vedení školy, přičemž žáci budou prezentovat své vlastní návrhy řešení. Školní parlament je prostředkem sdílení informací a rozvíjení spolupráce mezi všemi třídami, žáky a učiteli, školou a veřejností a zároveň se snaží naplňovat cíle školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy a výchovy demokratického občana.

Schůzky s třídními zástupci se budou konat vždy první možný pátek v měsíci od 14:00 hod v učebně č. 59.

Schůzka bude vždy cca na 30-40 minut. 

První informativní setkání proběhlo v pátek 9. 9. 2022.

Předběžné termíny dalších schůzek:

  • 7. 10. 2022
  • 4. 11. 2022
  • 2. 12. 2022
  • 6. 1. 2023
  • 3. 2. 2023
  • 10. 3. 2023
  • 14. 4. 2023
  • 5. 5. 2023
  • 2. 6. 2023

V případě změn budeme informovat.

Prostřednictvím g-mailových účtů, mají třídní zástupci přístup ke všem materiálům a aktualitám.

Koordinátorky Školního parlamentu: PhDr. Barbora Hřídelová a Ing., Bc. Tereza Zoubková

Dokumenty