Hudební obor

Naše škola nabízí vedle všeobecných tříd navíc ještě třídy se zaměřením na výuku hudební a výtvarné výchovy.

Co zaměření na hudební výchovu obnáší?

Tříhodinová týdenní dotace zahrnuje pěveckou a pohybovou výchovu, hru na zobcovou flétnu a dětské Orffovy nástroje. Děti mohou rozvíjet své nadání v pěveckých souborech a školním orchestru. Dvakrát do roka pořádají hudební třídy pravidelné koncerty (vánoční a jarní), vystupují na mezinárodních přehlídkách pěveckých sborů v Praze i v Příbrami, účastní se různých kulturních a společenských akcí.

Historie hudebních tříd

V roce 1990 vznikly na 5. ZŠ v Příbrami (dnešní ZŠ 28. října) třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Na jejich vzniku měl velkou zásluhu tehdejší pan ředitel František Brož, kterého oslovila paní učitelka Eva Káčerková. Díky nim se 1. 9. 1990 mohla otevřít 1. třída s hudebním zaměřením. Byla to velká událost! V té době byly ve Středočeském kraji pouze dvě takto zaměřené školy – v Praze a v Poděbradech.  

Příbramská veřejnost tuto nabídku ocenila. K zápisu přišlo se svými rodiči 40 dětí a po talentových zkouškách bylo vybráno 25 dětí, na které čekalo příštích devět let radostného objevování tajuplných krás „paní Hudby“.

Výuka zahrnovala pěveckou, rytmickou a taneční výchovu, hru na zobcovou flétnu a Orffovy nástroje. Třída vytvořila vlastní pěvecký sbor a hned v prosinci 1990 se děti představily na svém prvním koncertě v příbramském Zámečku. Úspěch byl obrovský! A tak na sebe nenechal dlouho čekat další koncert, tentokrát jarní. A už vznikla tradice!

V září dalšího roku přišli do hudební třídy noví prvňáčkové a do dnešních dnů je o hudební třídy stále velký zájem. Postupně se hudební nabídka ještě rozšířila o  hodiny muzikoterapie a možnost hrát na různé nástroje ve školním orchestru.

Děti se účastní Mezinárodních přehlídek pěveckých sborů, vystupují pravidelně dvakrát do roka na svých koncertech v příbramském Divadle A. Dvořáka, jezdí na výchovné koncerty do pražského Rudolfina a účastní se různých kulturně společenských akcí.

Pro děti je práce v hudebních třídách velkým obohacením. Na společná vystoupení dlouho a s radostí vzpomínají! Někteří žáci se dokonce rozhodli hudbě věnovat profesionálně. Myslím, že v dnešním přetechnizovaném světě je potřeba dětem nabízet estetické předměty a těší mě, že se mohu na rozvoji našich dětí v této oblasti podílet.

PaedDr. Eva Káčerková

Koncert k 30. výročí založení hudebních tříd

15. prosince 2021 se v Divadle A. Dvořáka uskutečnil slavnostní koncert k 30. výročí založení hudebních tříd na naší škole. Účinkující si koncert opravdu užili – proběhl totiž po dvouleté vynucené pauze a po období, kdy se ve školách ani nesmělo zpívat. My vyučující jsme byly potěšeny energií a zájmem, s jakým děti do nácviku skladeb šly, a dětem byla velkou odměnou radost z úspěšných vystoupení. 

Na pódiu se ve dvou večerních koncertech vystřídali žáci 1. až 8. ročníků a školní orchestr. Motivací pro další hudební rozvoj mohlo být i vystoupení bývalých žákyň 1. ročníku hudebních  tříd Michaely Káčerkové a Kateřiny Falcníkové, dvou profesionálních hudebnic, které na léta pod vedením PaedDr. Evy Káčerkové zavzpomínaly s velkou láskou. Pro Evu Káčerkovou, zakladatelku hudebních tříd, byl koncert zároveň důstojným rozloučením s jejím pedagogickým působením na naší škole. Koncert uváděl Miroslav Langer, vystoupení řídily PaedDr. Eva Káčerková, Mgr. Helena Kaiserová a Mgr. Barbora Zívrová. Klavírní doprovod zajistil Jakub Šelmeczi.

Všechno zlé je k něčemu dobré – téměř dvouletá odmlka v našich hudebních vystoupeních pomohla všem uvědomit si, jak je pro nás hudba důležitá a kolik radosti nám společná cesta ke krásně provedené skladbě přináší.

Za žáky i vyučující tříd s rozšířenou výukou Hv Mgr. Helena Kaiserová.