Kontakty na zaměstnance školy

vedení školy

Mgr. Markéta Špaková

ředitelka školy
☎ 326 551 441

marketa.spakova@5zs-pb.cz

RNDr. Milan Brabenec

zástupce ředitelky školy
☎ 326 551 442

milan.brabenec@5zs-pb.cz

Mgr. Renata Nováková

zástupkyně ředitelky školy
☎ 326 551 443

renata.novakova@5zs-pb.cz

Ing. Hana Vandělíková

zástupkyně ředitelky školy
☎ 326 551 442

hana.vandelikova@5zs-pb.cz

Nina Průšová

vedoucí vychovatelka ŠD
☎ 326 551 448

nina.prusova@5zs-pb.cz

Blanka Růžičková

vedoucí školní jídelny
☎ 318 623 911

blanka.ruzickova@5zs-pb.cz
ekonomický úsek

Naděžda Suchopárová

ekonomka školy
☎ 326 551 444

nadezda.suchoparova@5zs-pb.cz
třídní učitelé - 1. ročník

Mgr. Kateřina Boháčková

třídní 1.A
☎ 326 551 445

katerina.bohackova@5zs-pb.cz

Mgr. Alice Pincová

třídní 1.B
☎ 326 551 445

alice.pincova@5zs-pb.cz

Mgr. Kristýna Slámová

třídní 1.C
☎ 326 551 445

kristyna.slamova@5zs-pb.cz
třídní učitelé - 2. ročník

Mgr. Michaela Hausnerová

třídní 2.A
☎ 326 551 445

michaela.hausnerova@5zs-pb.cz

Mgr. Miroslava Hlaváčková

třídní 2.B
☎ 326 551 445

miroslava.hlavackova@5zs-pb.cz

Mgr. Jiřina Bartlová

třídní 2.C
☎ 326 551 445

jirina.bartlova@5zs-pb.cz

PaedDr. Petra Tuháčková

třídní 2.D
☎ 326 551 445

petra.tuhackova@5zs-pb.cz
třídní učitelé - 3. ročník

Mgr. Eva Vondrášková

třídní 3.A
☎ 326 531 976

eva.vondraskova@5zs-pb.cz

Mgr. Pavlína Nepožitková

třídní 3.B
☎ 326 551 445

pavlina.nepozitkova@5zs-pb.cz

Mgr. Lenka Krajíčková

třídní 3.C
☎ 326 531 976

lenka.krajickova@5zs-pb.cz
třídní učitelé - 4. ročník

Bc. Adéla Sedláčková, DiS.

třídní 4.A
☎ 326 551 445

adela.sedlackova@5zs-pb.cz

Mgr. Dana Marešová

třídní 4.B
☎ 326 551 445

dana.maresova@5zs-pb.cz

Mgr. Šárka Kosková

třídní 4.C
☎ 326 551 445

sarka.koskova@5zs-pb.cz
třídní učitelé - 5. ročník

Mgr. Vlasta Dalasová

třídní 5.A
☎ 326 551 445

vlasta.dalasova@5zs-pb.cz

Mgr., Bc. Jaroslava Burmannová

třídní 5.B
☎ 326 551 445

jaroslava.burmannova@5zs-pb.cz

Mgr. Jiřina Solanská

třídní 5.C
☎ 326 551 445

jirina.solanska@5zs-pb.cz
třídní učitelé - 6. ročník

Ing. Jana Kosánová

třídní 6.A
☎ 326 551 459

jana.kosanova@5zs-pb.cz

Mgr. Kateřina Procházková

třídní 6.B
☎ 326 551 446

katerina.prochazkova@5zs-pb.cz

Ing. Máša Květoňová

třídní 6.C
☎ 326 551 451

masa.kvetonova@5zs-pb.cz
třídní učitelé - 7. ročník

Mgr. Jana Batelková

třídní 7.A
☎ 326 551 449

jana.batelkova@5zs-pb.cz

Mgr. Věra Pihávková

třídní 7.B
☎ 326 551 457

vera.pihavkova@5zs-pb.cz

PhDr. Barbora Hřídelová

třídní 7.C
☎ 326 551 454

barbora.hridelova@5zs-pb.cz
třídní učitelé - 8. ročník

Mgr. Alena Smotlachová

třídní 8.A
☎ 326 551 458

alena.smotlachova@5zs-pb.cz

Ing., Bc. Tereza Zoubková

třídní 8.B
☎ 326 551 454

tereza.zoubkova@5zs-pb.cz

RNDr. Jitka Panochová

třídní 8.C
☎ 326 551 452

jitka.panochova@5zs-pb.cz
třídní učitelé - 9. ročník

RNDr. Petr Váně

třídní 9.A
☎ 326 551 451

petr.vane@5zs-pb.cz

Mgr. Lucie Pohořálková

třídní 9.B
☎ 326 551 454

lucie.pohoralkova@5zs-pb.cz

Mgr. Helena Kaiserová

třídní 9.C
☎ 326 551 446

helena.kaiserova@5zs-pb.cz
ostatní učitelé

Bc. Lenka Čiháková

učitelka
☎ 326 551 449

lenka.cihakova@5zs-pb.cz

Mgr. Alexandra Dvořáková

učitelka
☎ 326 551 449

alexandra.dvorakova@5zs-pb.cz

Ing. Josef Evan

učitel
☎ 326 551 459

edita.klimova@5zs-pb.cz

Mgr. Leoš Hvižď

učitel
☎ 326 551 457

leos.hvizd@5zs-pb.cz

Mgr. Hana Kollertová

učitelka
☎ 326 551 449

hana.kollertova@5zs-pb.cz

Bc. Iveta Metelcová

učitelka
☎ 326 551 454

iveta.metelcova@5zs-pb.cz

Mgr. Jiří Schmidt

učitel
☎ 326 551 446

jiri.schmidt@5zs-pb.cz

Bc. Karolína Skuhrovcová

učitelka
☎ 326 551 446

karolina.skuhrovcova@5zs-pb.cz

Mgr. Jana Svobodová

učitelé
☎ 326 551 446

jana.svobodova@5zs-pb.cz

Mgr. Tereza Svobodová

učitelka
☎ 326 551 446

tereza.svobodova@5zs-pb.cz

Mgr. Dita Sýkorová, MPA

učitelka
☎ 326 551 454

dita.sykorova@5zs-pb.cz

Mgr. Hana Vitásková

učitelka
☎ 326 551 458

hana.vitaskova@5zs-pb.cz

Mgr. Eva Vondroušová

učitelka
☎ 326 551 449

eva.vondrousova@5zs-pb.cz

Mgr. Petra Volfová Zemanová

učitelka
☎ 326 551 458

petra.volfova@5zs-pb.cz

Mgr. Barbora Zívrová

učitelka
☎ 326 551 446

barbora.zivrova@5zs-pb.cz
vychovatel/ky školní družiny

Lenka Andrášková

vychovatelka
☎ 608 441 598

lenka.andraskova@5zs-pb.cz

Marcela Dlesková

vychovatelka
☎ 608 732 356

marcela.dleskova@5zs-pb.cz

Bc. Iveta Kuchařová

vychovatelka
☎ 608 441 588

iveta.kucharova@5zs-pb.cz

Hana Holecová

vychovatelka
☎ 608 193 466

hana.holecova@5zs-pb.cz

Eva Matějíčková

vychovatelka
☎ 724 993 245

eva.matejickova@5zs-pb.cz

Hana Jandová

vychovatelka
☎ 608 194 390

hana.jandova@5zs-pb.cz

Štěpánka Štěpánková

vychovatelka
☎ 608 811 993

stepanka.stepankova@5zs-pb.cz

Roman Valach

vychovatel
☎ 608 874 366

roman.valach@5zs-pb.cz
asistent/ky pedagoga

Lenka Andrášková

asistentka pedagoga

lenka.andraskova@5zspb.cz

Mgr. Lenka Balcarová

asistentka pedagoga

lenka.balcarova@5zspb.cz

Mgr. Veronika Blahovcová

asistentka pedagoga

veronika.blahovcova@5zspb.cz

Marcela Dlesková

asistentka pedagoga

marcela.dleskova@5zspb.cz

Simona Günterová

asistentka pedagoga

simona.gunterova@5zspb.cz

Hana Holecová

asistentka pedagoga

hana.holecova@5zspb.cz

Hana Jandová

asistentka pedagoga

hana.jandova@5zspb.cz

Veronika Janečková

asistentka pedagoga

veronika.janeckova@5zspb.cz

Petra Ježková

asistentka pedagoga

petra.jezkova@5zspb.cz

Bc. Šárka Kmínková

asistentka pedagoga

sarka.kminkova@5zspb.cz

Bc. Iveta Kuchařová

asistentka pedagoga

iveta.kucharova@5zspb.cz

Monika Nemčoková

asistentka pedagoga

monika.nemcokova@5zspb.cz

Jitka Nečesalová

asistentka pedagoga

jitka.necesalova@5zspb.cz

Jana Prchlíková

asistentka pedagoga

jana.prchlikova@5zspb.cz

Štěpánka Štěpánková, DiS.

asistentka pedagoga

stepanka.stepankova@5zspb.cz

Roman Valach

asistent pedagoga

roman.valach@5zspb.cz

Markéta Vitišová

asistentka pedagoga

marketa.vitisova@5zspb.cz

Michaela Vokurková

asistentka pedagoga

michaela.vokurkova@5zspb.cz
další funkce

Mgr. Renata Nováková

výchovná a kariérová poradkyně
☎ 326 551 443
konzultační hodiny: dle dohody

renata.novakova@5zs-pb.cz

Mgr. Pavlína Nepožitková

metodička prevence 1. st.
poradkyně pro rodiče a pedagogy
☎ 326 551 445
konzultační hodiny: dle dohody

pavlina.nepozitkova@5zs-pb.cz

Mgr. Barbora Zívrová

metodička prevence 2. st.
☎ 326 551 446
konzultační hodiny: dle dohody

barbora.zivrova@5zs-pb.cz

Mgr., Bc. Jaroslava Burmannová

speciální pedagog - vyučující předmětu speciálně pedagogická péče
☎ 326 551 445

jaroslava.burmannova@5zspb.cz

Mgr. Michaela Hausnerová

speciální pedagog - vyučující předmětu speciálně pedagogická péče
☎ 326 551 445

michaela.hausnerova@5zspb.cz
školní psycholog

Mgr. Kateřina Tesařová

školní psycholožka
☎ 326 551 447
☎ 770 119 753

katerina.tesarova@5zs-pb.cz
školní asistentka

Naděžda Dandová

školní asistentka
☎ 326 551 440
☎ 777 473 847

nada.dandova@5zs-pb.cz
školnice

Stanislava Sklenářová

školnice
☎ 739 853 724