Pronájem prostor

Co pronajímáme?

  • velká tělocvična
  • malá tělocvična
  • třída

Za kolik?

  • tělocvična: 250 Kč / 60 minut
  • třída: individuální na základě dohody

Na koho se obrátit?

V případě zájmu o pronájem některé z tělocvičen nebo třídy se obraťte na ekonomku školy, Naděždu Suchopárovou – nadezda.suchoparova@5zs-pb.cz

Aktuální obsazenost tělocvičen

Ke dni 20. 9. 2022 je stav následující:

Poznámka: V případě, že je v daném čase uvedeno REZERVACE, je možné o pronájmu stále jednat.

Velká tělocvična

do 17 h.17 – 18 h.18 – 19 h.19 – 20 h.20 – 21 h.
POobsazenovolnoobsazenoobsazenovolno
ÚTobsazenovolnovolnovolnovolno
STobsazenoobsazenoobsazenovolnovolno
ČTobsazenoobsazenovolnovolnovolno
obsazenovolnoobsazenoobsazenoobsazeno

Malá tělocvična

do 17 h.17 – 18 h.18 – 19 h.19 – 20 h.20 – 21 h.
POobsazenovolnoobsazenoobsazenovolno
ÚTobsazenovolnovolnovolnovolno
STobsazenoobsazenovolnovolnovolno
ČTobsazenovolnovolnovolnovolno
obsazenovolnovolnovolnovolno