Člen Sítě přidružených škol

Pronájem prostor

Co pronajímáme?

  • velká tělocvična
  • malá tělocvična
  • třída

Za kolik?

Pronájem tělocvičny nebo hřiště

včetně sítě
1 hodina280,00 Kč300,00 Kč
1,5 hodiny420,00 Kč440,00 Kč
2 hodiny – zvýhodněné550,00 Kč570,00 Kč

Na koho se obrátit?

V případě zájmu o pronájem některé z tělocvičen nebo třídy se obraťte na ekonomku školy, Naděždu Suchopárovou – nadezda.suchoparova@5zs-pb.cz

Aktuální obsazenost tělocvičen stálými nájemci pro šk. rok 2023/2024

stav ke dni 15. 11. 2023

aktivity ZŠ17:00 – 18:00 hod.18:00 – 19:00 hod.19:00 – 20:00 hod.20:00 – 21:00 hod.
Pondělímalávolnovolnoobsazenoobsazenovolno
velkáobsazenovolnoobsazenoobsazenoobsazeno
Úterýmaláobsazenoobsazenovolnovolnovolno
velkáobsazenoobsazenoobsazenovolnovolno
Středamaláobsazenoobsazenoobsazenovolnovolno
velkáobsazenoobsazenoobsazenovolnovolno
Čtvrtek maláobsazenoobsazenovolnovolnovolno
velkáobsazenoobsazenoobsazenovolnovolno
Pátekmaláobsazenoobsazeno*obsazeno*volnovolno
velkáobsazenovolnoobsazenoobsazenoobsazeno

* obsazeno 2 x v měsíci