Školní knihovna

Nabídka pro žáky 1. stupně

Jaké knihy si můžeš půjčit?

  • K dispozici je více než 400 titulů různých žánrů – kompletní seznam je k dispozici níže na webu nebo u třídní učitelky.

Jak si můžeš knihy vypůjčit?

  1. Formulář na zapůjčení knih si vyzvedni u paní učitelky, na vrátnici, anebo si ho stáhni z webu a vytiskni.
  2. Formulář vyplň. Seznam je k dispozici na webu nebo u paní učitelky.
  3. Vyplněný formulář odevzdej na vrátnici školy.

Jak se knihy dostanou až k tobě?

  • Školní asistentka paní Dandová ti vybrané knihy osobně přinese do třídy.

Jak knihy vrátíš?

  • Knihy vrátíš nejpozději 30. den od zapůjčení na vrátnici školy.