Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku školního roku 2021/2022

(Aktualizováno 5. 5. 2021)

Rozhodnutí ve správním řízení, kterým se vyhovuje žádosti o zápis, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů (dětí) pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy www.zs28rijna.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje, za oznámená.

V souladu s výše uvedeným budeme postupně zveřejňovat a doplňovat seznam přijatých žáků do 1. ročníku školního roku 2021/2022 tak, jak budeme přijímat a vyřizovat žádosti zákonných zástupců.

Právnická osoba Základní škola, Příbram VII, 28. října 1, jako příslušný správní orgán zastoupená ředitelkou školy – oprávněná úřední osoba – ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole, Příbram VII, 28. října 1 od školního roku 2021/2022 u dětí s těmito registračními čísly:

Registrační číslo uchazečeVýsledek zápisuDatum podání přihlášky
FFWA0Zapsán do 1. ročníku01.04.2021 08:04
JW55QZapsán do 1. ročníku01.04.2021 08:08
OBWSGZapsán do 1. ročníku01.04.2021 08:09
OHCVWZapsán do 1. ročníku01.04.2021 08:15
TLMTVZapsán do 1. ročníku01.04.2021 08:21
QVBGKZapsán do 1. ročníku01.04.2021 08:24
PHMESZapsán do 1. ročníku01.04.2021 08:27
9JEX0Zapsán do 1. ročníku01.04.2021 08:34
9MLWSZapsán do 1. ročníku01.04.2021 08:48
LGINRZapsán do 1. ročníku01.04.2021 08:58
GIJDIZapsán do 1. ročníku01.04.2021 09:07
9KN4HZapsán do 1. ročníku01.04.2021 09:15
41AMAZapsán do 1. ročníku01.04.2021 10:00
SV7Z8Zapsán do 1. ročníku01.04.2021 10:17
C442QZapsán do 1. ročníku01.04.2021 11:30
B1698Zapsán do 1. ročníku01.04.2021 12:08
GKYKOZapsán do 1. ročníku01.04.2021 12:23
26K4CZapsán do 1. ročníku01.04.2021 12:38
YN3K4Zapsán do 1. ročníku01.04.2021 12:40
7J163Zapsán do 1. ročníku01.04.2021 12:46
UBK2SZapsán do 1. ročníku01.04.2021 13:03
N0SL0Zapsán do 1. ročníku01.04.2021 13:29
SJ6KUZapsán do 1. ročníku01.04.2021 13:52
U4BHZZapsán do 1. ročníku01.04.2021 14:35
2KMI7Zapsán do 1. ročníku01.04.2021 16:43
RCLX7Zapsán do 1. ročníku01.04.2021 19:13
P49GXZapsán do 1. ročníku01.04.2021 19:35
GTUX1Zapsán do 1. ročníku01.04.2021 19:46
PUN7SZapsán do 1. ročníku01.04.2021 20:06
0CWZ2Zapsán do 1. ročníku01.04.2021 23:06
FHNYKZapsán do 1. ročníku01.04.2021 23:48
KXI1NZapsán do 1. ročníku02.04.2021 07:59
I9LXOZapsán do 1. ročníku02.04.2021 10:46
8AFW5Zapsán do 1. ročníku02.04.2021 13:51
0PKP4Zapsán do 1. ročníku02.04.2021 19:07
7B7HHZapsán do 1. ročníku02.04.2021 19:21
CA07TZapsán do 1. ročníku03.04.2021 09:19
EN41DZapsán do 1. ročníku03.04.2021 10:01
A7FRXZapsán do 1. ročníku03.04.2021 14:06
BZIB8Zapsán do 1. ročníku03.04.2021 14:51
1QR61Zapsán do 1. ročníku03.04.2021 16:48
P1PLDZapsán do 1. ročníku04.04.2021 10:48
D7AIPZapsán do 1. ročníku04.04.2021 11:27
XZ798Zapsán do 1. ročníku04.04.2021 13:42
H0YQEZapsán do 1. ročníku04.04.2021 17:56
F4777Zapsán do 1. ročníku04.04.2021 22:10
LKXOPZapsán do 1. ročníku05.04.2021 10:37
HWGJOZapsán do 1. ročníku05.04.2021 16:08
NC8EOZapsán do 1. ročníku05.04.2021 16:26
V0BK4Zapsán do 1. ročníku05.04.2021 20:20
4PQ3GZapsán do 1. ročníku06.04.2021 08:38
1ENFKZapsán do 1. ročníku06.04.2021 09:21
IVRG3Zapsán do 1. ročníku06.04.2021 09:27
0ICXUZapsán do 1. ročníku06.04.2021 09:42
X9KWDZapsán do 1. ročníku06.04.2021 10:29
X144KZapsán do 1. ročníku06.04.2021 11:48
FJ30DZapsán do 1. ročníku06.04.2021 14:36
R2MW2Zapsán do 1. ročníku06.04.2021 15:19
GCCSLZapsán do 1. ročníku06.04.2021 15:45
LYDWTZapsán do 1. ročníku06.04.2021 17:47
5AGHYZapsán do 1. ročníku06.04.2021 18:19
OWHNHZapsán do 1. ročníku06.04.2021 18:40
PMCMAZapsán do 1. ročníku06.04.2021 18:41
I6T1AZapsán do 1. ročníku06.04.2021 20:52
LTQUGZapsán do 1. ročníku06.04.2021 22:25
XKUA1Zapsán do 1. ročníku06.04.2021 23:20
IR2ZRZapsán do 1. ročníku07.04.2021 08:47
BAWX9Zapsán do 1. ročníku07.04.2021 12:46
XQ17GZapsán do 1. ročníku07.04.2021 16:23
DB1HRZapsán do 1. ročníku07.04.2021 20:18
UE62ZZapsán do 1. ročníku07.04.2021 20:31
VYIO4Zapsán do 1. ročníku08.04.2021 07:49
YE3H5Zapsán do 1. ročníku08.04.2021 08:41
MCAMUZapsán do 1. ročníku08.04.2021 13:23
K0G7OZapsán do 1. ročníku08.04.2021 15:14
WJ8LYZapsán do 1. ročníku08.04.2021 15:17
LT4FYZapsán do 1. ročníku08.04.2021 16:49
RQXOVZapsán do 1. ročníku08.04.2021 16:57
97D73Zapsán do 1. ročníku08.04.2021 17:25
0F3WHZapsán do 1. ročníku08.04.2021 18:09
JLKLHZapsán do 1. ročníku09.04.2021 10:14
NRFK7Zapsán do 1. ročníku09.04.2021 12:03
0HKRMZapsán do 1. ročníku09.04.2021 17:34
GPVTZZapsán do 1. ročníku12.04.2021 10:16
VTTKEZapsán do 1. ročníku12.04.2021 21:08
W0FY4Zapsán do 1. ročníku14.04.2021 18:40
DJWP3Zapsán do 1. ročníku19.04.2021 10:05
0AKHMZapsán do 1. ročníku19.04.2021 12:00
H915ZZapsán do 1. ročníku22.04.2021 08:33
CQVY8Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok01.04.2021 14:32
P60Y8Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok01.04.2021 16:35
HSS0FUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok03.04.2021 11:52
5DFH3Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok04.04.2021 12:31
S5FGGUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok05.04.2021 12:11
861DMUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok06.04.2021 09:18
3XGYJUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok07.04.2021 09:06
LELOAUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok08.04.2021 10:41
J2HP9Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok08.04.2021 10:55
42FW5Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok08.04.2021 12:07
RXKMKUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok12.04.2021 11:30
B33AYUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok12.04.2021 14:30
3E9WGUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok13.04.2021 14:24
CR7C3Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok15.04.2021 20:00
B0K35Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok16.04.2021 08:22
UKCTLUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok16.04.2021 08:22
7JH5PUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok16.04.2021 13:40
M7VLNUdělen odklad povinné školní docházky na jeden rok27.04.2021 08:29
GYXSTNeuzavřený zápis14.04.2021 11:01
WCNCPNeuzavřený zápis19.04.2021 10:07
I5LU2Přeřazen do jiné základní školy17.04.2021 14:54

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu rodičů, přihlášením žáka k zápisu k povinné školní docházce na naší škole. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu jsem rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství a sportu, Zborovská 11, Praha 5, 150 21.

V Příbrami, dne 5. května 2021

Mgr. Markéta Špaková