Květen 2022 ve školní družině

Školní rok pádí mílovými kroky do finále a nám už zbývá pouze jeden měsíc do závěrečného vysvědčení. Ale vraťme se ke květnu, který jsme si společně ve školní družině pěkně užili. V odděleních jsme si připomněli významné květnové dny, které se zapsaly tlustým písmem do našich dějin – 1. 5. Svátek práce, 5. 5. 1945 Květnové povstání českého lidu, 8. 5. 1945 Den vítězství. Povídali jsme si o zlu válek, o odhodlání lidí bránit svoji vlast, o důležitosti míru a svobody. Taktéž jsme nezapomněli na naše maminky a ke Dni matek jsme pro ně vyrobili krásná přáníčka a malé dárečky. V rámci Dne rodiny jsme probírali mezilidské vztahy, důležitost rodiny v našem životě, sounáležitost a lásku ke svým bližním.

V době nepříznivého počasí jsme soutěžili v hádání pohádek podle písniček, pohádky jsme i poslouchali a četli. Neopomněli jsme ani květnové pranostiky a přísloví. Sami jsme se mohli přesvědčit, že pranostiky vychází z pozorování přírody, která nám hodně napoví. S chutí jsme si zopakovali naši družinovou hymnu „Kdo jsi kamarád …“ a v duchu kamarádství jsme hráli skupinové hry jak ve třídě, tak i na školním hřišti. Ve všech odděleních jsme si namalovali veselé kamínky, které vychovatelé rozmístili po zahradě a my je hledali a soutěžili v největším počtu nalezených kamínků.

Žáci z každého oddělení se také starají o své zasazené rostlinky – plejí je, zalévají a jejich okolí vyzdobili malými i velkými malovanými kameny. V rámci hry Malířova paleta jsme podle živého vzoru tvořili či malovali jarní kytičky, rozkvetlé stromy nebo keře. Snažili jsme se  kombinovat jednotlivé barvy a dbali jsme na správný úchop štětce či pastelek. Se slunečními paprsky jsme vyráželi často do přírody, na dětská hřiště, na Nový rybník či k Fialovu rybníku. Na dopravním hřišti jsme si osvojovali pravidla bezpečnosti silničního provozu. Všechny získané znalosti jsme si měli možnost prověřit v hádankách a kvízech.

V květnu slaví svůj svátek i želvičky, takže jsme si o nich povídali a pokusili je i ztvárnit. V rámci celodružinové akce „Náš les – zvířátka českých lesů“ jsme se seznámili, s dnes již chráněným druhem, a to vlkem. Nejen, že jsme si o vlkovi nalezli spoustu zajímavostí, my jsme ho hledali i v našich pohádkách, kde většinou vystupuje jako zlá šelma. Povídání o vlcích jsme zakončili zábavným znalostním kvízem. S přibývajícími teplými dny a častým pobytem na čerstvém vzduchu, jsme dbali na dodržování pitného režimu, na ochranu těla před slunečními paprsky vhodným oděvem, pokrývkou hlavy a opalovacím krémem.

Těšíme se na poslední školní měsíc, který zahájíme oslavou Dne dětí.