„Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu.“ (T. Brdečková)

Nepřehlédněte !

Informace k OČR

Vážení rodiče, v případě, že je dítěti nařízena karanténa, potvrzení o OČR vydává dětský lékař (výjimečně KHS), nikoli škola.Pokud je jednotlivému

PŘEČÍST CELÉ »

Studijní materiály

Přehled doporučených zdrojů a zajímavých odkazů pro domácí přípravu, které se vám jistě hodí nejen při distanční výuce, ale i jen tak k procvičování.

Výchovná a kariérová poradkyně

Možnost konzultací k volbě povolání, volbě střední školy a následného vzdělávání.

Školní psycholog

Je k dispozici našim žákům i jejich zákonným zástupcům.

Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

28. října 1, 261 01 Příbram VII

+420 326 551 440

telefonní kontakt

info@5zs-pb.cz

e-mail školy

gat7bbm

ID datové schránky

2021 © Základní škola, Příbram VII, 28. října 1