„Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu.“ (T. Brdečková)

Nepřehlédněte !

Evropský den jazyků

V pátek  22.1 0. 2021 proběhne celoškolní projekt Evropský den jazyků. Koordinátorkou celé akce je vedoucí metodické komise cizích jazyků Mgr. Jana Batelková. Projektu se

PŘEČÍST CELÉ »

1. místo v Odpadiádě

Dne 24. září 2021 se 8 žáků Základní školy Příbram, 28.října 1  zúčastnilo  akce Odpadiáda, kterou  připravila pro žáky základních škol společnost EKO KOM a.s.

PŘEČÍST CELÉ »

Studijní materiály

Přehled doporučených zdrojů a zajímavých odkazů pro domácí přípravu, které se vám jistě hodí nejen při distanční výuce, ale i jen tak k procvičování.

Výchovná a kariérová poradkyně

Možnost konzultací k volbě povolání, volbě střední školy a následného vzdělávání.

Školní psycholog

Je k dispozici našim žákům i jejich zákonným zástupcům.

Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

28. října 1, 261 01 Příbram VII

+420 326 551 440

telefonní kontakt

info@5zs-pb.cz

e-mail školy

gat7bbm

ID datové schránky

2021 © Základní škola, Příbram VII, 28. října 1