Vítejte na stránkách ZŠ, Příbram VII, 28. října 1!
Nabízíme rozšířenou výuku hudební a výtvarné výchovy.
Řídíme se heslem: „Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu.“

* Nepřehlédněte *

EDUbus u nás ve škole

EDUbus u nás ve škole

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 navštívila naši školu mobilní polytechnická laboratoř EDUbus. Cílem tohoto projektu je pomoci školám a učitelům zařazovat do výuky moderní technologie.

PŘEČÍST CELÉ »

HUDEBNÍ OBOR

Nabízíme možnost rozšířené výuky hudební výchovy. V rámci tohoto oboru se žáci učí zpěvu, pohybu, hře na zobcovou flétnu a dětské Orffovy nástroje, rozvíjejí své nadání v pěveckých souborech a školním orchestru, vystupují na koncertech, mezinárodních přehlídkách, účastní se různých kulturních a společenských akcí, apod.
Více o hudebním oboru...

VÝTVARNÝ OBOR

Naše škola nabízí možnost rozšířené výuky výtvarné výchovy, v rámci které se žáci učí rozvíjet své vlastní vnímání světa, estetické cítění a fantazii, získávají dovednosti a znalosti ve všech oblastech výtvarného umění a učí se pracovat různými výtvarnými technikami.
Více informací o výtvarném oboru...

Studijní materiály

Přehled doporučených zdrojů a zajímavých odkazů pro domácí přípravu nebo k distanční výuce.

Výchovná a kariérová poradkyně

Možnost konzultací k volbě povolání, volbě střední školy a následného vzdělávání.

Školní psycholog

Je k dispozici našim žákům i jejich zákonným zástupcům.

SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN

Sbíráme pouze tyto druhotné suroviny: 

elektroodpad, baterie, žárovky, zářivky, pomerančovou a citrónovou kůru, víčka PET lahví

Sběr druhotných surovin

Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

28. října 1, 261 01 Příbram VII

+420 326 551 440

telefonní kontakt

info@5zs-pb.cz

e-mail školy

gat7bbm

ID datové schránky

2022 © Základní škola, Příbram VII, 28. října 1